Public Relation Team

Balaji Varadhan

Kalai Selvan

Subha Balagee

Subha Prahadeeswaran

​​Contact Email: atspublicrelation@alabamatamilsangam.org

Youth Team

Anju Selvam

Arjun Ram

Kavya Geddam

Manasa Mantha

Manou Sivam

Prithvi Venkat

Rati Venkat

Robin Selvan

Rohan Karthik

Sathvik Prahad

Shreya Ramamurthy

Snekha Rajasekar

Sowmya Suresh

Trisha Sivam

Communication Team

Mohanraj Thirumalai

Narmadha Krishnamoorthy
Yuvaraj Rangharajan

Contact Email:atscommunication@alabamatamilsangam.org

 
Youth Team - Mentors

Mary Selvan

Sudarsan Thopay

Vino Sivam

Contact Email:  atsyouth@alabamatamilsangam.org

Event Management Team

Deepan Subramani

Deepika Roshan

Kamal Balasubramanian

Prabhakaran Govindaraj

Roshan Vinod

Sathyanarayanan Lingaprakasam

Shakthi Velan

​​Contact Email: atsaudio@alabamatamilsangam.org

Food Team

Gowri Rajamanickam

Lydia Deivanayagam

Madhavi Ravi

Mohana Sakthivel

Mohanapriya Kamalanathan

Rohini Prathivadi

Sowmiya Poonguzhali

Contact Email:atsfood@alabamatamilsangam.org

 
Cultural Team
Brindha Naryan
Dhaarini Srinivasan
Meena Ramanathan
Vijayalakshmi Karthikeyan
Audio & Video Team

Krishnamoorthy Ganesan

Sreeram Boddupalli

Srinivasan Hariharan

Uday Karnam

​​Contact Email: atsaudio@alabamatamilsangam.org


President:  Antony Selvan

Secretary:  Laxmikanth Ramamurthy

Treasurer:  Ram Solaimalai

Contact Email:  atsexecutive@alabamatamilsangam.org